Brave za drvena vrata

mottura_H
DVOSTRUKA RIM BRAVA - serija 20

Brava za drvene kapije i ulazna vrata, opremljena kasa EASYGO ključem, otpornim na provalu (ANTIDECODUE). Sa tri ili pet upornih tačaka zaključavanja. Sa ili bez rez

RIM BRAVA - serija30

Brava za drvene kapije i ulazna vrata, opremljena sa pump cilindrom ili Champions europrofil sigurnosnim cilindrom. Sa tri ili pet upornih tačaka zaključavanja. Master sistem zaključavanja dostupan je na Champions europrofil cilindru. Neki tipovi su opremljeni elektronskom udarnom pločom.

 

serie-20
30

VERTIKALNA BRAVA - serija 32

Vertikalna brava, opremljena sa pump cilindrom ili Champions europrofil sigurnosnim cilindrom. Master sistem zaključavanja dostupan je na Champions europrofil cilindru.

 


HORIZONTALNA BRAVA - serija 32

Horizontalna brava, sa dvije uporne tačke, opremljena sa pump cilindrom ili Champions europrofil sigurnosnim cilindrom.

32_mottura
32_motturab

NADGRADNA BRAVA SA PUMPA CILINDROM - serija 30.401
mottura_30_401

NADGRADNA BRAVA SA PUMPA CILINDROM - serija 30.621
mottura_30_621

NADGRADNA BRAVA SA PUMPA CILINDROM - serija 30.641
mottura_30_641

NADGRADNA BRAVA SA KASA KLJUČEM - serija 20.501
mottura_20501

NADGRADNA BRAVA SA KASA KLJUČEM - serija 20.511
mottura_20511

NADGRADNA BRAVA SA KASA KLJUČEM - serija 20.520
mottura_20520

RIM BRAVA SA DVOSTRUKIM KLJUČEM - serija 20.540
mottura_20540

BRAVA SA PUMPA CILINDROM - serija 34.351
mottura_34351

NADGRADNA BRAVA SA PUMPA CILINDROM - serija 34.352
mottura_34352

MADGRADNA BRAVA SA PUMPA CILINDROM - serija 34.353
mottura_34353

NADGRADNA BRAVA SA PUMPA CILINDROM - serija 34.355
mottura_34355