UFO katanci za dostavna vozila sa praćenjem

ufo_05a

UFO sigurnosni katanci sa sistemom za pračenje vozila

UFO CLOUD je nova sigurnosna brava koju je dizajnirao MERONI i pokreće ga SCLAK.
001

SIGURAN
UFO CLOUD se zasniva na SHA256, kriptovanom komunikacijskom protokolu koji je stvorio NSA

02

PRAKTIČAN
UFO CLOUD transformiše mehanički ključ u virtualni sistem-ključ zahvaljujući APP-u i upravljačkoj tabli

03

PAMETAN
Nadgleda i prati otvaranje i odobrenje na različitim nivoima pristupa korisnika vozila

04

ALATI ZA PRAČENJE
Sa UFO CLOUD-om ne samo da upravljate kombijem, već i njegovim sadržajem, proveravajući da je sve utovareno.
Kroz aktivne ili pasivne oznake možete proveriti da li je popis "obaveznih alata" kompletan. Ako nije, poseban alarm će vas upozoriti.

05

UPRAVLJANJE RAZLIČITIM BRAVAMA
Sa istom aplikacijom UFO CLOUD, vam omogućava da, upravljate sistemom različitih brava: ulaznim kapijama, vratima i rolo-vratima, ormarićima za automate, električnim ormarima, itd.


SVE BRAVE POD VAŠOM KONTROLOM
Zašto je UFO CLOUD savršeno rešenje za svakog upravnika voznog parka?
06

KO?
Sa sistemom za kontrolu pristupa, upravnik odlučuje ko može da koristi virtualni ključ, povezujući korisnike sa bravama.

07

KADA?
Upravnik voznog parka može podesiti vremenske rokove za otvaranje i zatvaranje brava.
Npr. od 8.00 do 17.00 svaki radni dan.

08

GDJE?
Zahvaljujući UFO CLOUD-u možete uspostati ograničenje na osnovu geografskog položaja. Bravu može otvoriti korisnik samo oko područja koje je odredio upravnik voznog parka.

ufo_06
09

KONTROLA SVIH BRAVA
UFO fleet-box rešenje vam omogućava da upravljate i pratite aktivnosti otvaranja i zatvaranja vozila direktno pomoću dodatnog imobilajzera, zahvaljujući APP-u ili daljinskom upravljaču preko bluetooth-a.

09

JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE KLJUČEVIMA
Izvadite ili ostavite ključeve u određenom mjestu unutar kabine.
Zahvaljujući APP-u i QR-kodu, moći ćete da otvorite brave na kombiju.
UFO fleet-box i UFO tag vam pružaju potpunu kontrolu brava i predstavljaju idealno rešenje za bilo kako upravljanje voznim parkom.

09

NADGLEDANJE KOMBIJA U REALNOM VREMENU
Poseban uređaj vam omogućava da pratite željenu informaciju o vozilu:
GPS položaj, potrošnja, prosječna brzina i mnogo više.