BLINDO2

A - sigurnosna brava otporna na 6,5 kN, potisak 650 kg;
B - zaštita od bušenja;
C - zaštita od čupanja

1. podštok
2. štok
3. vrata
4. vanjski panel
5. unutrašnji panel
6. kugla
7. šteka
8. ojačani lim9. vertikalno ojačanje lima
10. horizontalno ojačanje lima
11. bravaposebno ojačana
12. gornji zabravljivač
13. donji zabravljivač14. limitator otvaranja
15. hvatač limitatora
16. podesiva šarka - po 3 ose
17. 4 fiksne kuke (x4)
18. špijunka (200°)19. šteka za limitator
20. anker
21. podesivi štok
22. metlica protiv prašine i promahe
24. unutrašnja lajsna - PVC zaštičena