CLIQ MUL-T-LOCK

MTL_cliq
CLIQ SISTEM

Mul-T-Lock CLIQ je visoko sigurnosno elektromehaničko rješenje za zaključavanje koje vam daje stvarnu kontrolu nad svim pristupnim točkama. Omogućava vam da komunicirate sa čitavim sistemom zaključavanja putem mikro-tehnologije koja je ugrađena u cilindre, katance i ključeve.

Kao bežični sistem, CLIQ se lako primenjuje bez potrebe za posebnom pripremom. Jednostavan dizajn i intuitivno sučelje omogućava vam da omogućite i onemogućite autorizacije po potrebi, pa čak i za određene vremenske periode. I kroz izveštavanja i pregleda, vi ćete znati ko je otišao gde i kada. Takođe je veoma fleksibilan, sa širokim spektrom opcija za upravljanje sistemom, pored toga što je lako ugrađen sa Mul-T-Lock-ovim patentiranim mehaničkim platformama MT5 i Interactive+.

Mul-T-Lock koristi naprednu tehnologiju kako bi poboljšao svaki aspekt kontrole pristupa i sigurnosti sistema zaključavanja uz fleksibilnost, praktičnost i visoku sigurnost. U zavisnosti od specifičnih potreba vašeg okruženja, CLIQ platformom možete upravljati na različite načine, uključujući daljinski i sa vašeg računara.


CLIQ CILINDAR

Elektromehanički CLIQ cilindar se koristi u kombinaciji sa CLIQ ključem koji omogućava prikupljanje i skladištenje informacija o tome kada je cilindar dostupan i kojim ključem.
Dodatno, cilindar sadrži listu ovlaštenih i neovlaštenih CLIQ ključeva kako bi se osiguralo da samo omogućeni ključevi imaju pristup.

Dostupan je u širokom rasponu primjena cilindara uključujući Euro (dvostruki ili pojedinačni), usadni, nadsadni, katanac, swich cilindar itd.

CLIQcilindar_02

CLIQ KLJUČEVI

Quartz + ključ

Koristi se u kombinaciji sa CLIQ cilindrom, elektromehanički CLIQ Quartz ključ se može direktno programirati sa ovlašćenjima i vremenskim profilima.
Ključ takođe prikuplja informacije o upotrebi kako bi stvorio kompletne tragove revizije pristupa.

CLIQkljuc_01

Quartz i QuartzXT ključ

Koristi se sa CLIQ cilindrom, elektromehanički CLIQ Quartz ključ prikuplja pristupne informacije za kompletne revizijske tragove.
Takođe se može programirati tako da prati određene vremenske planove.

CLIQkljuc_02

Kontrolni ključ (C-ključ)

CLIQ kontrolni ključ (C-ključ) upravlja elektronskom komunikacijom koju pruža CLIQ sistem.
Omogućava korisnicima siguran pristup sistemskom softveru i mogućnost prenošenja informacija između softvera i cilindara.

CLIQkljuc_03

Syner

CLIQ ključ sa transponderima za elektronske sisteme kontrole pristupa.
Omogućava korisnicima da na jednostavan način koriste jedan "all-in-one" ključ za otvaranje i elektromehaničkih cilindara i vrata osiguranih RFID sistemima kontrole pristupa.

CLIQkljuc_04

CLIQ PROGRAMATORI

Lokalni programator

CLIQ Lokalni programator (PD) se koristi za povezivanje CLIQ ključeva i cilindara sa softverom (CLIQ Manager i / ili CLIQ Web Manager), preko sigurne komunikacije.

CLIQprogramator

Mobilni daljinski programator

Pomoću mobilnog telefona ili računara kao modema, CLIQ Mobilni programator (MPD) vam omogućava da programirate Interactive + CLIQ i MT5 CLIQ ključeve u pokretu.

CLIQprogramator2

Zidni daljinski programator

Ugrađen sa sopstvenom IP adresom, on-line CLIQ Zidni programator omogućava korisnicima da daljinski programiraju Interactive® + i MT5 ključeve.

CLIQprogramator3

eCLIQ SISTEM

Mul-T-Lock eCLIQ je potpuno elektronski sistem zaključavanja. eCLIQ se zasniva na mehaničkim preciznim i mikroelektronskim modulima CLIQ tehnologije. Sigurna, pouzdana i jednostavna, moćna mikroelektronika u programabilnom vodootpornom ključu i kompaktnom elektronskom cilindru za zaključavanje zajedno pružaju najveću moguću sigurnost. eCLIQ rješava problem izgubljenih ključeva. Pošto je svaki ključ individualno programabilan, prava pristupa se lako mogu izbrisati, što dovodi do veće sigurnosti.


eCLIQ CILINDAR

eCLIQ cilindar se koristi u kombinaciji sa eCLIQ ključem koji omogućava prikupljanje i pohranjivanje informacija o tome kada se pristupi cilindru i kojim ključem.
Osim toga, cilindar sadrži listu ovlaštenih i neovlaštenih eCLIQ ključeva kako bi se osiguralo da samo omogućeni ključevi imaju pristup.

Dostupan je u širokom rasponu primjena cilindara uključujući Euro (dvostruki ili pojedinačni), usadni, nadsadni, katanac, swich cilindar itd.

eCLIQ_cilindar

eCLIQ KLJUČEVI

Korisnički ključ

Koristi se u kombinaciji s eCLIQ cilindrom, eCLIQ korisnički ključ se može direktno programirati s ovlaštenjima i vremenskim profilima.
Ključ takođe prikuplja informacije o upotrebi kako bi stvorio kompletne tragove revizije pristupa.

eCliq_kluc_1a

Kontrolni ključ (C-ključ)

eCLIQ kontrolni ključ (C-ključ) upravlja elektronskom komunikacijom koju pruža sistem eCLIQ.
Omogućava korisnicima siguran pristup sistemskom softveru i mogućnost prenošenja informacija između softvera i cilindara.

eCliq_kluc_2

eCLIQ PROGRAMATORI

Lokalni programator

eCLIQ Lokalni programator (LPD) se koristi za povezivanje eCLIQ ključa i cilindara sa softverom (CLIQ Manager i / ili CLIQ Web Manager), preko sigurne komunikacije.

eCLIQ_programator01

Mobilni daljinski programator

Pomoću mobilnog telefona ili računara kao modema, eCLIQ Mobilni daljinski programator (MPD) omogućava korisniku da programira eCLIQ ključeve i C-ključeve u pokretu.

eCLIQ_programator03

Zidni daljinski programator

Ugrađen sa svojom IP adresom, online eCLIQ Zidni daljinski programator omogućava korisnicima da daljinski programiraju eCLIQ korisničke ključeve i C-ključeve.

eCLIQ_programator02