MUL-T-LOCK

mtl00
MUL-T-LOCK MT5
  • BOČNI ELEMENTI U TIJELU protiv bušenja
  • BOČNI ELEMENTI U ROTORU protiv bušenja
  • INTERAKTIVNA KOMPONENTA protiv neovlajštenog uzimanja otiska i dupliciranja ključa
  • OJAČANI ČELIČNI UMETAK
  • AKTIVNE ŠIFRE u dual akciji - 4 x 4 = 8 šifri
  • BOČNE ŠIFRE (5 komada) - čitaju profil i model ključa što otežava češljanje i neovlašteno dupliciranje
  • MAGNETNA SIGURNOSNA KARTICA na osnovu koje se duplicira ključ
  • PATENT ZAŠTIČEN OD DUPLICIRANJA KLJUČA - 2027.
  • TROSTRUKI STUPANJ SIGURNOSTI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MTL02

A - TELESKOPSKI ELEMENTI - posebno dizajnirani u Mul-T-Locku
B - HORIZONTALNI ELEMENTI
C - MOBILNA ‘’ALFA OPRUGA’’ - interaktivna sa elementima u tijelu cilindra, kreiran za dodatnu sigurnost


SIGURNOSNA KARTICA

Ključ se duplicira jedino uz pokaz sigurnosne kartice.

MTL03

VIDEO O MT5 CILINDRU

MTL04