GEGE Cilindri

gege_001a
GEGE pEXTRA
gege_002
 • Patentirani sistem do 2032, EU PAT
 • Profili sa rašljastim prorezom - profilni ključ
 • Aktivni ispitni blokator - kontroliše originalni ključ u bravi (ukoliko isti nije u bravi ili ako se koristi podesni alat za otvaranje - češalj, blokator blokira cilindar)
 • SE bočni elementi - pasivne šifre
 • Z centrirni zatiok (protiv udarne metode otvaranja)
 • Zaštita protiv bušenja
 • EN1303 sigurnostna klasa zaključavanja 4 ili 6
 • EN1303 klasa otpora protiv provale 2 (u kombinaciji sa LAM+SBS ili sigurnosnom rozetom)
 • 5, 6 ili 7 sigurnostnih zatika
 • Različite izvedbe ključeva: Trendkey, „JF-klip“ i „Mini“klipi
 • Registrirana trgovska marka i dizajn
 • Pristupačan za serijske cilindre te sustave zaključavanja
 • Sa bezbjednostno karticom zaštiten sustav zaključavanja
 • Dostupan u svim tipovima cilindara (17mm Euro-, Skand. Oval- i okrugli profil, VHZ, cilindri za montažu u limu., ..)
 • Moguča integracija u digitalne sisteme
 • Izrađa ključeva isključivo sa sigurnosnom karticom

Bočni element

Jedan, ili više zatioka, koji su pozicionirani sa strane jezgre, u trenu, kad metnemo ključ, se gurne nazvana, tako da se čelična kuglica izmedju jezgre i kučišta zaskoči.

Tek u primjeru, ako je ključ potpuno metnut, pasivne šifre idu u svoju poziciju, te dozvole deblokadu jezgre. Tako da mora biti ključ potpuno metnut u cilindar i tek tad je moguća njegova normalna funkcija okretanja.

gege13

Ispitni zatik
• Štičenje za neovlaštene kopije
• Služi kao dopunske elemenat za blokiranje

• Aktivni ispitni blokator - kontroliše originalni ključ u bravi (ukoliko isti nije u bravi ili ako se koristi podesni alat za otvaranje - češalj, blokator blokira cilindar)

 

gege03_

Mogučnost zaključavanja s obje strane

U slučaju, da je kod zatvorenih vrata s unutrašnje strane u cilindar uvučen ključ, bez obzira da li je okrenut – može se sa drugim ključem (normalni ključ) otključati cilindar.

gege04

Cilindar sa pojačanim kučištem od čelika

Pojačano kučište, klasa otpora protiv provale 2 po EN1303

gege05

Predvidjeno prelomno mijesto cilindra

SBS povečava otpornost protiv provale. Kod pokušaja provale cilindar se slomi na prelomnom mijestu a ne kod otvora za vijak.
Sa time je nemoguče izvuči cilindar. Pored toga možemo otvoriti – otključati cilindar samo sa pravim ključem

gege06

Samonamještajuči cilindar

Kod gubljenja jednog ključa mora se u normalnom slućaju zbog sigurnostnih razloga izmjeniti cilindar. Gege SUZ štedi vrijeme i novac. Pomoću ključeva br. 2 i broj 3 može se cilindar dva puta redom br. 2 i br. 3 „preključati„. Prijašnji ključevi, dakle br. 1 ili br. 2 gube ovlaštenja zaključavanja.

gege07

Cilindar sa oznakom zauzeča, i uređajem za otključavanjem u slučaju nužde

Za vrata hotelskih soba.
Oznaka zauzeča kada je s unutrašnje strane uvučen ključ preko crvenog zatika na vanjskoj strani cilindra. Cilindar se može otključati izvana pomoču ključa sa uređajem za otvaranje u slučaju opasnosti (GF) i ako je iznutra uvučen ključ.

gege09

Osiguranje od trganja

AS cilindar je zaštićen od trganja odnosno izvlačenja cilindra iz brave.
Upotreba kod sigurnostnih okova je obavezna. AS osiguranje  je uspešno do potega < 15kN.

gege11

Zaštita sa zaporom protiv pristupa neovlaštenih osoba

 

PS funkcija se upotrebljava za ulaze, gdje je dozvoljen pristup u određenim rokovima odnosno vremenu.
Osobni ključ djejstvuje na jezičak brave. Standardni ključ aktivira zasun i jezičak brave. Okovi za vrata moraju biti biti opremljeni sa kuglom sa vanjske strane, brava mora biti opremljena sa podizačem (WZ).

 

Jezgra otporna na habanje

Jezgra otporna na habanje je termički obrađena – ponikljana, što produžava životnu dob odnosno funkciju cilindra.
Preporočljiv za cilindre, koje se često upotrebljavaju (npr.: centralni ulazni cilindar, itd.)


Zaštita protiv kopiranja

Rašljasti prorez u profilu nemoguče je kopirati sa kopirnu mašinu na tradicionalan način

gege14

Rašljasti prorez nije moguče izraditi!

gege15

Ispitni zatiok – kopirani i originalani ključ

gege16

PXP SUZ CZ


Gege PExtra


GEGE pExtra