Keso Kek Genie

kekgenie
Mehatronički cilindar s kuglom
  • Mogućnost modifikovanja, tj. produžavanja 5 do 10 mm
  • Baterije traju za 40.000 otvaranja
  • Temperatura rada -20 do +70°C
  • Vlažnost atmosfere 15 do -70%
  • Posjeduje duplu zaštitu (mehaničku i elektronsku)
  • Obzirom da se baterija i procesor nalaze unutar kugle jako se brzo montira
kekgenie
kekgenie1

CILINDAR IMA MOGUĆNOST DVIJE VERZIJE:

HOME verzija

U slučaju da posjedujete manji broj cilindera možete koristiti crveni ključ (master) koji briše stari (npr. izgubljrni) i ponovo sve ostale dekodirati na licu mjesta.

PC verzija

U slučaju da posjedujete veči broj cilindera koristite KESO K4 software pomoču kojeg programirate po želji cilindre u slučaju gubitka jednog od ključeva. Samo se taj cilindar reprogramira za novi ključ-kod.

U oba slučaja nije potrebno mijenjati cilindre, tako da zadržavate stari kontrolni sistem.