O nama

logobanerH

Firma HUDINY SERVIS LOCK osnovana je davne 1985 godine.

Tadašnju firmu osnovao je gospodnin Avdo Muminović sa nazovim NASHUA COMERC. Firma sa ovim nazivom radila je sve do početka rata 1992 godine. Nakon toga firma je preimenovana u BIROSERVIS gdje je između ostalog servisirala većim dijelom fotokopir aparate, sefove i sigurnosne ormare za inostrane firme i organizacije kao što su SFOR, NATO, UN, CRVENI KRIŽ, itd.

Prvi ogranak sa nazivom HUDINY SERVIS je osnovan 1997. godine, čiji je zadatak bio da svoje poslovanje proširi prema prodaji sigurnosnih brava i njihovom servisiranju.

Tri godine kasnije godine osnovan je i drugi ogranak sa nazivom HUDINI LOCK, čiji su zadaci u počektu bili usmjereni ka djelatnostima na mehaničkoj zaštiti automobila, a kasnije i na elektronskoj zaštiti automobila.

U 2016. godini stvorena je ideja o novom, nabildanom, modelu brave i cilindra koji pojaćava sigurnost i smanjuje mogućnost za bilo koju provalničku manipulaciju. Karakteristika ovog novog modela je da se može kombinovati sa elektronskom zaštitom.
Ovaj novi set sigurnosti nazivamo HULK LOCK.
Vozilo sa ovom zaštitom je označeno sa posebnim vinjetama, tako da provalniku daju na znanje da je potencijalno vozilo maksimalno zaštićeno realnom dvostrukom zaštitom.

Danas firma HUDINY LOCK posjeduje 4 poslovnice gdje zapošljava 23 uposlenika.

Osnovne djelatnosti kojima se bavi firma su:

  • Izrada ključeva za obične i automobilske brave, trezore i servis za sve navedeno
  • Servis i prodaja sigurnosnih brava
  • Servis i prodaja sigurnosnih vrata
  • Proizvodnja i ugradnja AUTO-ZAŠTITE
  • Ugradnja elektronske auto-zaštite
  • Servis i prodaja sefova i trezora
  • Izrada duplikat daljinskih ključeva za garažna vrata
  • Fotokopiranje
  • Izrada pečata
  • Graviranja i izrada vizuelnih komunikacija


NAPOMENA:
Poslovnice HUDINY LOCK i HUDINY DOO su, kako idejno tako i sigurnosnim konceptom, odvojene i različite.
Poslovanje jedne od njih ne povlaći poslovnu odgovornost druge.

HUDINY LOCK lokacije (vl. Haris M.):
- Milana Preloga 10 (Hrasno)
- M. M. Bašeskije 21 (Katedrala)
- Bulevar M. Selimovića BB (kod bazena Otoka)

HUDINY doo lokacije (vl. Mirza M.):
- Džemala Bijedića 24 (Malta - Stometarka)