ELEKTRONSKE Brave i Cilindri

KESO MEHATRONIKA

Namjena

- Konstruiran za automatsko zaključavanje i otključavanje
- Posjeduje snažan elektro motor
- Radi na 12 V
- Koristi se za sve vrste ugradnih brava
a) sa jednim ili više zaključavanjem
b) bez jezička od šteke
c) brave sa kukom i PANIK brave
- Otvaranje iznutra pritiskom na dugme
- U slučaju nestanka električne energije spolja se koristi ključ, a unutar kugla. Pri ponovnom dolasku električne energije elektronika automatski preuzima funkciju

 

 KESO KEK GENIE

-Mogućnost modifikovanja, tj. produžavanja 5 do 10 mm
- Baterije traju za 40.000 otvaranja
- Temperatura rada -20 do +70°C
- Vlažnost atmosfere 15 do -70%
- Posjeduje duplu zaštitu (mehaničku i elektronsku)
- Obzirom da se baterija i procesor nalaze unutar kugle jako se brzo montira

HOME verzija

U slučaju da posjedujete manji broj cilindera možete koristiti crveni ključ (master) koji briše stari (npr. izgubljrni) i ponovo sve ostale dekodirati na licu mjesta

PC verzija

U slučaju da posjedujete veči broj cilindera koristite KESO K4 software pomoču kojeg programirate po želji cilindre u slučaju gubitka jednog od ključeva. Samo se taj cilindar reprogramira za novi ključ-kod

 ELEKTROMEHANIČKE I ELEKTROMOTORNE brave

Nude udoban ulaz sa šifrom, karticom, ključem...
Veču sigurnost pred pokušajem provale jer je uvijek zaključana.
U slučaju požara nudi brz i jednostavan izlaz, te informaciju o statusu vrata.

Veliko temperaturno područje rada i visok kvalitet materijala osigurava dug i besprjekoran rad.
Izvedbe su za drvena, metalna, alu i pvc vrata.
Sve se mogu priključiti na sistem kontrole bilo kog proizvođača.

ELEKTROMEHANIČKA BRAVA EL440

 

Funkcija:
EL440 - Kad nema struju brava je zaključana, a kad ima vanjska šteka radi - PANIK FUNKCIJA

EL443 - Kad nema struju brava je otključana, a kad ima šteke nemaju funkciju, tj. električki upravljaju štekom (vanjskom i unutrašnjom)

ELEKTROMEHANIČKA BRAVA EL540

 

Funkcija:
EL540 - Kad nema struju brava je zaključana. Kad ima napajanje vanjska šteka je u funkciji, a kad nema nije u funkciji.

EL543 - U slučaju nestanka struje brava je otključana, a kad ima strujr zaključana je. U svakom slučaju brave se mogu otključati ključem.

ELEKTROMEHANIČKA BRAVA EL812

Otključava pomoču elektro motora, a zaključava pomoču opruge koju aktivira prilikom zatvaranja vrata.
U slučaju nestanka struje brava se samostalno zaključa, a sa unutrašnje strane se otvara pritiskom na šteku, dok se sa vanjske strane otvara odgovarajučim ključem.

ELEKTROMEHANIČKA BRAVA 832

 

Otključava pomoču elektro motora, a zaključava pomoču opruge koju aktivira prilikom zatvaranja vrata.
U slučaju nestanka struje brava se samostalno zaključa, a sa unutrašnje strane se otvara pritiskom na šteku, dok se sa vanjske strane otvara odgovarajučim ključem.

Napomena: jako je bitan smijer otvaranja vrata.