Modeli brava

H i polu-H sigurnosne brave

Ove brave imaju 3-5 uporne tačke zaključavanja. Brave sa leptir, pumpa ključem i vlasničkim profilom cilindra sa zaštitnim defenderom protiv bušenja i češljanja.

Pomočna nadgradna brava

Pomočne ugradne brave

Pomočna ugradna brava sa 2 okreta zaključavanja

Pomočna ugradna brava sa 4 okreta zaključavanja

Elektro brave

Elektro brava ON/OFF za liftove, garaže, alarme, kontakte

Elektro brava sa povratnim mehanizmom za liftove i garaže.

Uložak za PTT ormariče, stolove, namještaj, sanduke

Brave za sefove i trezore