Oprema za blindirana vrata

SIGURNOSNI DEFENDER

Sigurnosni defender protiv loma i čupanja cilindra.
Posjeduje i posebne kaljene kuglice kao dodatno pojačanje protiv bušenja.

 

METLICA PROTIV PRAŠINE I PROMAHE

 

LIMITATOR OTVARANJA
(sigurnosni lanac)

JEŽEVI U ŠTOKU (2cm)

Zaštitni ježevi protiv izbijanja i
podizanja vrata

"ANTI CARD" SISTEM

Sigurnosna zaštita od otvaranja šteke
kad su vrata zatvorena

 

POTISKIVAČ ZABRAVLJIVAČA

Povećava čvrstoću zabravljivaća i mehanizma koji ih pokreću, a kao kompleksan element pruža veći otpor u slučaju nasilnog napada (podupiranje pajserom, šarafcigerom ili matre od štoka prema bravi).

Toleriše pritisak od 6 kn, što je standarsno po zakonu za nivo VII EN 12209/2003.

Prilikom izbacivanja zabravljivača brava ih dodatno sama štiti i zabravljuje.