PATROLLINE A

Patrolline Alarmni uređaji koji rade na CAN-BUS tehnologiji i pružaju multifunkcionalnu kompatibilnost. Digitalna CAN BUS i analogna tehnologija inegrisana je u jedan produkt tako da alarmni sistem radi savršeno na gotovo svim vozilima. 
 
Za aktivaciju kao i deaktivaciju alarma koristimo originalni daljinski upravljač od vozila. Ako ne posjedujemo isti moguće je koristiti dodatnu daljinsku komandu Patrolline sistema koja radi na unikatnoj 2.4 MHZ frekvenciji. Zahvaljujući malim dimenzijama, tehničkim inovacijama kao i funkcionalnošću, ovo je jedan od najboljih uređaja koji se nude na tržištu.
 
Alarmni sistem za razliku od uređaja poput Cobre, Mete i sl. pored unutrašnje pokrivenosti vozila (zaštita vrata, prtljažnika, poklopca motora i sl.) nudi i vanjsku zaštitu vozila zahvaljujući pametnom šok senzoru koji je integrisan u samom alarmu. Na takav način se sprečava bušenje lima i pristup kablovima preko kojih je lako deaktivirati većinu alarmnih sistema. 
 

Također, ovaj uređaj štiti skidanje vanjskih djelova vozila, guma i sl. a što drugi alarmni sustavi ne pokrivaju.